Featured

הסיפור האמיתי – סיפורו של ישוע

"אחות אהובה עלי לספר לך דברים מזמניי חיים שונים. איני יכול להסתיר עוד את אשר ארע. על הדברים להיות גלויים וידועים. חיי היו מסע של…

המשך לקרוא »

שרשרת של אור

"שליחותיי, איש איש מביתו ממעגליו ומשפחתו צרו שרשרת של אור, חוליה לחוליה, מעטפת אשר תקיף את יושבי הארצות כולם, את החי את הצומח את המים…

המשך לקרוא »

קריאתו של ישוע ל"תקשורת עם אלוהים"

25.2.20 שמעו נא את קריאתי אליכם היום הזה. אתם הנותנים את הסכמתכם להוראתי האחת, ההולכים בדרך האהבה, היודעים את אור השמים הזורח משכלכם האחד, היודעים…

המשך לקרוא »

התפילות על הקורונה – מסר מאת ישוע

שליחותיי, נגיף הקורונה פוגע בגוף- אין לו דבר עם הרוח. את כל הנושאים את הנגיף בגופם עטפו באור. ראו כיצד מעטפת האור ממסה כל פחד….

המשך לקרוא »

התפילה של יום א' – מסר לספרדים ולישראלים

2.2.20 שעה 21:00 מטע בתי, מסרי נא את אהבתי לכל אחיי. מסרי כי נפגשנו שוב בעת הזו. זיהה אח בפני אחיו את פני המשיח, ואת…

המשך לקרוא »

אליכם קראתי להביא שלום

"שליחיי ושליחותיי שליחי האור על הארץ אליכם קראתי להביא שלום. שליחיי ושליחותיי שליחי האור על הארץ אליכם קראתי להביא שלום. תקשורת עם אלוהים תהא פתוחה…

המשך לקרוא »