Featured

קורס בניסים – בהנחיית אפרת שר-שלום

קורס בניסים בהנחיית אפרת שר-שלום
ראש קהילת קורס בניסים בארץ
קורס שנתי 12 חודשים – יפתח ב6.6.24 בזום ובתל אביב
ערבי מבוא יתקיימו – ב-9.5 וב-23.5

מדריך למורים – מבוא

דברי ישוע כפי שנמסרו לשירה בן חיים ב25.2.24 "מדריך זה ניתן לנותנים הסכמתם ללכת בדרך האור. מורי האלוהים הינם קמים משניתנה הסכמתם וצועדים בנחישות אל…

המשך לקרוא »

קורס בניסים-מדריך למורים-אפרת שר-שלום

קורס בניסים – מדריך למורים
לימודי שנה – 12 חודשים
3.3.24 – 2.3.25
מיועד למי שסיימו שנת לימוד או לתלמידי שער לשמים – שש עשרה הסכמות

שער לשמים – שש עשרה הסכמות

שער לשמים – שש עשרה הסכמות
קיצור דרך אל השלום הנדרש עכשיו!

תכנית דיגיטלית ללומד העצמאי
הוראה בת 43 פרקים – 21 שעות צילום
16 קבצי שמע – תפילות בנות 9 דקות כל אחת – 144 דקות

בואו להיות שליחי שלום בהבאת הוראת השלום אל הארץ.

ספר העבודה לתלמידים – הוראה מקוונת

ספר העבודה לתלמידים – תרגול יומי עם אפרת שר-שלום
הוראה מקוונת בתכנית למידה מרחוק.

ערב קהילה 11.1.2024

עמותת שלום השמים שמחה להציג מפגש קהילה ראש חודש שבט אפרת שר-שלום ושירה בן חיים ביום חמישי ה-11.1.2024 שעות: 20:00- 21:36 ~~מפגש פתוח ~~ פרטי…

המשך לקרוא »