קורס בניסים

מוגן: מדריך למורים – שמחה 26.5.24

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מדריך למורים – עדינות 

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

קורס בניסים – בהנחיית אפרת שר-שלום

קורס בניסים בהנחיית אפרת שר-שלום
ראש קהילת קורס בניסים בארץ
קורס שנתי 12 חודשים – יפתח ב6.6.24 בזום ובתל אביב
ערבי מבוא יתקיימו – ב-9.5 וב-23.5

מוגן: מדריך למורים 30.4.24

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מדריך למורים – סובלנות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: סדנת פסח – נווה שלום

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.