בית המדרש של האהבה - מסרים

ההסכמות

המילים אודות ההסכמות: "הסכמות אלו נתנו לשליחותיי על מנת להקל את מסען על הארץ ולקצר את הזמן. הסכמות אלו הן בסיס למערכת חשיבה אליה מזמינה…

המשך לקרוא »

הסכמה לתכנית האחת – "בית המדרש של האהבה – קורס בניסים"

"אנוכי ישוע הנצרתי מוסר אליכם דברי אהבה. בהוראתי נמסרים חומרי הלימוד של 'בית המדרש' להקל על למידתכם ולקצר את הזמן. שליחתי שרת השלום היא המלמדת…

המשך לקרוא »

הוראתו של ישוע בהיותו בגוף וכעת

בתי, פונה אני אלייך למסור את מילותיי על הוראתי בבית המדרש. הסיבה לכל הדברים היא אלוהים. אלוהים הוא אחד בשכלנו וכל רעיונות הפירוד הנם רעיונות…

המשך לקרוא »

בית המדרש של האהבה

7.9.19 זוכרים אתם את הדרך ויודעים את הבית "ילדיי, אחיי, שמעו נא את קריאתי אליכם ביום הזה. שמעו נא את קריאתי אליכם להתעורר אל אורי….

המשך לקרוא »