בית המדרש של האהבה - מסרים

פרשת בשלח 11.2.20

בתי היי נא בשלום כי בשליחותך את, ובשליחותך שלום. הוראתי האחת נמסרת אליך להבאת שלום על הארץ לכל בני האלוהים הקדושים ולשלום הבריאה. ישועה. "ישועתי…

המשך לקרוא »

ההסכמות לשליחות וההסכמה לאור

27.6.19 מטע מילותיו של ישוע הנצרתי אודות ההסכמות הסכמות אלו נתנו לשליחותיי על מנת להקל את מסען על הארץ ולקצר את הזמן. הסכמות אלו הן…

המשך לקרוא »

התפילה של יום א' – מסר לספרדים ולישראלים

2.2.20 שעה 21:00 מטע בתי, מסרי נא את אהבתי לכל אחיי. מסרי כי נפגשנו שוב בעת הזו. זיהה אח בפני אחיו את פני המשיח, ואת…

המשך לקרוא »

וארא אלוהים – 28.1.20

וארא אלוהים. ראה אלוהים את ילדיו ואת קריאתם שמע. ואת בת קולו שלח אליהם להפיס את שכלם. ואת ידיעת אהבתו מסר להם למען ידעו כי…

המשך לקרוא »

אליכם קראתי להביא שלום

"שליחיי ושליחותיי שליחי האור על הארץ אליכם קראתי להביא שלום. שליחיי ושליחותיי שליחי האור על הארץ אליכם קראתי להביא שלום. תקשורת עם אלוהים תהא פתוחה…

המשך לקרוא »

פרשת שמות 20.1.20

מסר לשליחות, על הפרשה, ופניה אישית של ישוע אלינו בתי, אהיה לך לעזר רב בעת שמפנה את את מחשבותייך. בתי, השמים יורדים אליך לברכך על…

המשך לקרוא »