בית המדרש של האהבה - מסרים

ברכת ראש השנה וקריאת התעוררות

"ברך את השנה הזו אבינו
שתהא יפה וטובה וברוכה במתנותיך.
ברך צעדינו ובחירותינו שתהיינה לך ובשמך.
ברך אבינו את שירת הילדים אשר בשכלם אך שלום…"

מוגן: פרשת פנחס  במדבר כ"ה- כ"ח

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: לימודי בית המדרש – לימודי ההמשך

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: 21.6.2022 פרשת שלח  במדבר יג-טו

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: פרשת בהעלותך

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מגילת רות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.