שער לשמים

מוגן: מבנה ההסכמות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: 24.11.20 שעה 14:00 קליה הקשבה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: 10.9.20  סדנת סליחה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: שיעור 8 – ההסכמה לריפוי

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: הסכמה 8 שיעור 8

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: הסכמה 7 שיעור 7

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.