שיעורים יומיים

חתימה

חתימה

שיעורים 361-365

שיעורים 361-365

שיעורים מסיימים

מבוא

שיעור 360

שלום ישרה נא עלי, בנו הקדוש של אלוהים.
שלום ישרה נא על אחי, שהוא אחד עמי.
יבורך נא בשלום העולם כולו, דרכנו.

שיעור 359

מענה האלוהים הוא צורה של שלום. כל כאב נרפא; במקום כל אומללות באה שמחה. דלתות בתי-הכלא נפתחות כולן. וכל חטא נחשב כסתם משגה.

שיעור 358

שום קריאה לאלוהים אינה יכולה שלא להישמע או להישאר ללא מענה. ובכך אני יכול להיות בטוח; תשובתו היא התשובה שאני רוצה באמת.