שיעורים יומיים

שיעור 21

אני נחוש בדעתי לראות דברים באופן אחר.

שיעור 20

אני נחוש בדעתי לראות.

שיעור 19

איני לבד בעת שאני חוֹוֶה את תוצאות מחשבותי.

שיעור 18

איני לבד בעת שאני חוֹוה את תוצאות ראייתי.

שיעור 17

אינני רואה דברים סתמיים.

שיעור 16

אין לי מחשבות סתמיות.