ישוע הנצרתי

הסיפור האמיתי

"ילדתי, בשבילי האור אנחנו צועדים, כפי שצעדנו בשביליי עפר. הלוך הלכנו יחד במדבריות, הלוך הלכנו יחד בסמטאות. בהלכנו תורה אחת דיבר פינו. תורת אהבתו של…

המשך לקרוא »

הוראתו של ישוע בהיותו בגוף וכעת

בתי, פונה אני אלייך למסור את מילותיי על הוראתי בבית המדרש. הסיבה לכל הדברים היא אלוהים. אלוהים הוא אחד בשכלנו וכל רעיונות הפירוד הנם רעיונות…

המשך לקרוא »