logo

תיבת הבטחון – תיבת נח מאת בתיה שלזינגר

ביתך בנוי על בריאותו של אחיך, על אושרו, על חפותו מחטא, ועל כל דבר שאביו הבטיח לו. שום הבטחה סודית שהבטחת במקום זה לא זיעזעה…

המשך לקרוא »

עבדים היינו – סימן שאלה – מאת בתיה שלזינגר

"המציאות היא בלתי-משתנה. הניסים רק מראים שמה שהיצבת כחיץ בין מציאותך ובין מודעותך אינו ממשי, ואינו מפריע כלל. מחיר האמונה שלפיה חייבות להיות כמה מראיות-עין…

המשך לקרוא »

הפסק להביט אחורה – בתיה שלזינגר

יום אחד בקוראי בספר נתקלתי בפסקה הבאה: "שנאה עתיקה חולפת ועוברת מן העולם. ואתה נעלמים כל השנאה וכל הפחד. הפסק להביט אחורה, כי מה שנמצא…

המשך לקרוא »

אלף ותו, ההתחלה והסוף מאמר של בתיה שלזינגר

"יש צורך בתפישה נכונה לפני שאלוהים יוכל ליצור קשר ישיר עם מזבחותיו, שאותם כונן בבניו. שם הוא יכול למסור את ודאותו, והדעת שלו תביא שלווה…

המשך לקרוא »

קבוצת המשך עם ד"ר דניאל נוה

קבוצת המשך לתלמידי הקורס בניסים בהדרכת ד"ר דניאל נוה. אחת לשלושה שבועות אנו מקיימים קבוצת המשך קבועה לתלמידי הקורס בניסים. בקבוצה ניתן דגש  לחתירה ממוקדת…

המשך לקרוא »

אהבה ב"קורס בניסים"

כולם מדברים על האהבה. מדברים על אותו רגש משמח אותו אנו חווים לעיתים קרובות עם אנשים שונים. אנחנו מדברים על דרגות של אהבה. "פעם אהבתי…

המשך לקרוא »