logo

הוראתו של ישוע – מפגשים עם אפרת שר-שלום

מפגשי לימוד חודשיים עם אפרת שר-שלום בימי ראשון החל מה7 בינואר 2018   "האמן באחיך מפני שאני מאמין בך, ותלמד שאמונתי בך מוצדקת. האמן בי…

המשך לקרוא »

ילדות והורות ממבט אנתרופולוגי-רוחני

בהנחיית: אפרת שר-שלום וד"ר דניאל נוה תאריכים: 13ביולי 2017 המקום: בית דניאל רחוב בני דן 62 תל אביב רבים מאתנו נבוכים ושואלים כיצד אפשר לחנך…

המשך לקרוא »

האזינו לניסים של יומיום: שידורים של שיעורי מבוא

לפניכם 5 שידורים קצרים מתוך חמישה שיעורי מבוא של הקורס בניסים כפי שמשודרים ברדיו מהות החיים. הקדמה זו עוזרת להבין את הרקע של הקורס ואת…

המשך לקרוא »

"סור מרע ועשה טוב"…- בתיה שלזינגר

"הצעד הראשון לקראת החופש מחייב הפרדה בין כזב ואמת.  זהו תהליך פירוד במובנו החיובי, והוא משקף את המשמעות האמיתית של אחרית הימים.  בסופו של דבר…

המשך לקרוא »

תיבת הבטחון – תיבת נח מאת בתיה שלזינגר

ביתך בנוי על בריאותו של אחיך, על אושרו, על חפותו מחטא, ועל כל דבר שאביו הבטיח לו. שום הבטחה סודית שהבטחת במקום זה לא זיעזעה…

המשך לקרוא »

עבדים היינו – סימן שאלה – מאת בתיה שלזינגר

"המציאות היא בלתי-משתנה. הניסים רק מראים שמה שהיצבת כחיץ בין מציאותך ובין מודעותך אינו ממשי, ואינו מפריע כלל. מחיר האמונה שלפיה חייבות להיות כמה מראיות-עין…

המשך לקרוא »